Farthinderna läggs tillbaka

Nu har vi nedstätt en av två farthinderna.. den andra ska sättas inom kort.

Försök att köra över de långsam och försiktigt så att de håller i många år.

Och så klart var snäll och kör alltid långsamt på gatan speciellt nu att alla barn är ute och springer.

/Styrelsen

farthinder

Kallelse till städdag våren 2018

Välkommen på städdag!

Lördagen den 7 april klockan 10:00

Samling vid lekplatsen

Städa, rensa ogräs och klippa buskage kring lekplats

 

Rensa ogräs längs trottoarkanter

Allmän översyn

Korv med bröd och dricka till alla

 

Välkommen!

Kallelse till årsstämma 2018

Kallelse till föreningsstämma i Blodriskans samfällighetsförening

Datum: Onsdagen 18 april 2018

Tid: 19.00

Plats: Kvarterslokalen Koltrasten, Gundas gata 150

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

 

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Inkomna motioner
 9. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Arbetsdagar 2017
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

 

Handlingarna från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.blodriskan.se

Styrelsen kommer föreslå en avgiftshöjning om 600:- per fastighet och år pga ökade utgifter samt krav på avsättning till underhålls- och förnyelsefond enligt stadgarna.

Bredbandsdiskussion kommer tas upp.

 

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Daniel Labe och kommer även skickas ut på mail innan stämman.

– årsredovisning

– förvaltningsberättelse

– revisionsberättelse

– förslag till budget (utgift- och inkomststat)

– debiteringslängd

Styrelsen önskar att ni anmäler deltagande så att vi kan planera fika som vi skall förbereda.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Kallelse till årsstämma

Onsdag den 5 april 2016

19.00

Kvarterslokalen Koltrasten

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Inkomna motioner
 9. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Arbetsdagar 2016
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Handlingarna från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.blodriskan.se

Styrelsen tar upp asfalteringsfrågan för beslut.

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Daniel Labe och kommer även skickas ut på mail innan stämman.

–      årsredovisning

–      förvaltningsberättelse

–      revisionsberättelse

–      förslag till budget (utgift- och inkomststat)

Styrelsen önskar att ni anmäler deltagande till styrelsen@blodriskan.se så att vi kan planera mängd fika som vi skall förbereda.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Kallelse till årsstämma

Onsdag den 5 april 2016

19.00

Kvarterslokalen Koltrasten

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Inkomna motioner
 9. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Arbetsdagar 2016
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Handlingarna från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.blodriskan.se

Styrelsen tar upp asfalteringsfrågan för beslut.

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Daniel Labe och kommer även skickas ut på mail innan stämman.

–      årsredovisning

–      förvaltningsberättelse

–      revisionsberättelse

–      förslag till budget (utgift- och inkomststat)

Styrelsen önskar att ni anmäler deltagande till styrelsen@blodriskan.se så att vi kan planera mängd fika som vi skall förbereda.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Gruset skall väck! :-)

Som ett härligt vårtecken så vill vi meddela att vår entreprenör kommer att sopa grus i början på april. Alltså kanske redan nästa vecka. Sopa därför gärna ut gruset från carportar och gång/cykelbana så fort som möjligt så sopas det upp inom kort av vår entreprenör Svensk Markservice AB.

Gruset skall väck! :-)

Som ett härligt vårtecken så vill vi meddela att vår entreprenör kommer att sopa grus i början på april. Alltså kanske redan nästa vecka. Sopa därför gärna ut gruset från carportar och gång/cykelbana så fort som möjligt så sopas det upp inom kort av vår entreprenör Svensk Markservice AB.