Flaggvakter

Vi har några tappra ”flaggvakter” i föreningen. Dessa sköter flaggningen var sitt kvartal enligt nedan. Vill Du att det ska flaggas på någon speciell dag tar Du kontakt med de som har vakten.

Januari-Mars Alf & Eva, GG 67

April-Juni Thomas & Lena GG 27

Juli-September Fredrik & Ulla-Britt GG 65

Oktober-December Hans & Margareta GG 61