Avgifter

Årsavgiften per fastighet är 7800:-

Avisering sker kvartalsvis med 1950:- från och med juli 2018.

Datum för inbetalning är:

  • 31 mars
  • 30 juni
  • 30 september
  • 31 december

Avgiften ska bl a täcka utgifter för:

  • TV-utbud.
  • Bredband.
  • Snöröjning.
  • Löpande skötsel av gata lekplats mm.
  • Elavgifter.
  • Administration och avsättning för reparations- och underhållsfond.