Mölndals Stad

Källsortering och återvinning

Sophämtning sker på måndagar:

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/sophamtning.html

Karl nr 1 på jämna veckor (nytt från 2021)
Karl nr 2 på udda veckor (nytt från 2021)

Ni kan logga in med e-tjänst för mer information
https://future.molndal.se/FutureWeb/EDPLogin/LogIn

Kikås ÅVC öppen söndagar

Mellan 1 mars och 30 november är Kikås återvinningscentral öppen på söndagar.

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

%MCEPASTEBIN%

Karl nr 1 på jämna veckor
Karl nr 2 på udda veckor

Ni kan logga in med e-tjänst för mer information
https://future.molndal.se/FutureWeb/EDPLogin/LogIn

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/sophamtning.html

Kikås ÅVC öppen söndagar

Mellan 1 mars och 30 november är Kikås återvinningscentral öppen på söndagar.

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

%MCEPASTEBIN%

Karl nr 1 på jämna veckor
Karl nr 2 på udda veckor

Ni kan logga in med e-tjänst för mer information
https://future.molndal.se/FutureWeb/EDPLogin/LogIn

https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/sophamtning.html

Kikås ÅVC öppen söndagar

Mellan 1 mars och 30 november är Kikås återvinningscentral öppen på söndagar.

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm