Parkering / Skotta Snö / Sköta Häck

Parkering

Några praktiska råd till fastighetsägarna i Blodriskans Samfällighetsförening.

Parkering – egna och gästernas fordon

  • Parkera gärna först och främst på gästparkeringen, egen tomt eller på gatan ovanför.
  • Parkeringen utanför hus på gatan/trottoaren ska undvikas och göras endast för korta stunder.
  • Det är INTE tillåtet att blockera trottoaren helt – tänk på gående och barn !
  • Undvik att parkera på gatan eller trottoarkanten vid kurvan eller korsningen.

Skotta snö

Gatukontoret i Mölndal sköter vinterväghållningen på kommunens gator och vägar. Trafikleder och gator med busstrafik prioriteras. Dessa plogas och saltas. Bostadsgator och mindre trafikerade gator plogas och sandas med flis när snödjupet blivit 8 cm. Branta backar plogas och flisas med inblandning av salt, cykelvägar plogas och flisas. 

Häck vid väg eller gångbana

Sommartid sopar fastighetsägaren ”sina” gångbanor och tar bort ogräs samt beskär buskar, träd och häckar som växer ut över gångbanan. Passa på att beskära under vinterperioden. Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.