Fastighet – Köp Sälj Mäklare

Denna sida är till dig som ska sälja eller köpa ett hus som tillhör Blodriskan Samfällighetsförening.

Föreningens ansvar:

Reparation & Underhål: gata, belysning, dagsvattenbrunnar, lekplatsen
Regelbundet kostnader och avtal: tv/intnernet, snöröjning

Stadgan – stycke 16 – Dagordning

Punkt 11. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Se Stagdan för mer info

Samfällighetsavgift

avgiften finns på årsstämmans protokollet. Avgiften betalas per kvartal i förskott via autogiro. TidX fastighetsbyrå sköter Blodriskans bokföring.

Vad ingår i avgiften? Se ”Föreningens ansvar”

Varje hus

har en VIllapärm, Wifi Router och 2st tv-boxar och 2st fjärrkontroller
– dessa tillhör huset och inte hus ägaren.
Telia: Att tänka på innan man flytta: Telia avtal och kontakt | Blodriskan Samfällighet
MölndalEnergi: Se Mölndal Energi | Blodriskan Samfällighet

Styrelsen och Frågor

Styrelse medlemmar och epost adress till styrelsen finns på http://blodriskan.se/styrelsen/