Styrelsen

Vid föreningsstämman 2022 fastslogs följande styrelse:

Ordförande:

 • Stuart Smith GG75

Ledamöter:

 • Anneli Hyökki
 • Jessica Westlund
 • Gustaf Brunlöf
 • Karin Meadows-Jönsson

Suppleanter

 • Tim Nilsson
 • (vakant)

Valberedning:

 • Johanna Ahlén
 • Fredrika Knutson

Revisor:

 • Daniel L
 • Jonas N (suppleant)

Uppdrag:

Styrelsens uppgift är att verka för medlemmarnas trivsel i området.

Vi träffas 8-10 ggr per år och utöver det ordinarie styrelsearbetet
ser vi till att kallelser till städdagarna samt årsstämma sker.
Städdagarna och årsstämman är medlemmarnas naturliga
träffpunkter under året. Vid städdagarna brukar vi se till att
bjuda på korv med bröd och dricka för de som deltager. Kom
med och umgås!

Det är viktigt för oss att vi får återkoppling på vårt arbete för
föreningens bästa. Det är VI som gör att VI trivs. Inte bara
styrelsen.

Din åsikt är viktig för oss!

Du når oss lättast genom att knacka på någon av våra dörrar.
Annars är det styrelsen @ blodriskan . se som gäller.