Styrelsen

Vid föreningsstämman 2023 fastslogs följande styrelse:

Ordförande:

 • Daniel Labe GG83

Ledamöter:

 • Anneli Hyökki
 • Anders Krohn
 • Jessica Westlund
 • Gustaf Brunlöf

Suppleanter

 • Jonas Nero
 • Tim Nilsson

Valberedning:

 • Thu Trinh
 • Tommy Carlsson

Revisor:

 • Karin Meadows-Jönsson
 • Stuart Smith (suppleant)

Uppdrag:

Styrelsens uppgift är att verka för medlemmarnas trivsel i området.

Vi träffas 7-10 ggr per år och utöver det ordinarie styrelsearbetet
ser vi till att kallelser till städdagarna samt årsstämma sker.
Städdagarna och årsstämman är medlemmarnas naturliga
träffpunkter under året. Vid städdagarna brukar vi se till att
bjuda på korv med bröd och dricka för de som deltager. Kom
med och umgås!

Det är viktigt för oss att vi får återkoppling på vårt arbete för
föreningens bästa. Det är VI som gör att VI trivs. Inte bara
styrelsen.

Din åsikt är viktig för oss!

Du når oss lättast genom att knacka på någon av våra dörrar.
Annars är det styrelsen @ blodriskan . se som gäller.