Vårstädning lör 8 maj kl.10:00

Välkomna till Samfällighetens Vårstädning på Lördagen den 8 maj kl.10.00
Vill gärna se så många av våra 48 hus representerade.
Korv med bröd och något att dricka efter såklart.
Som förra året har vi bokat en container för ris och grönt som alla får använda efter vi är klara.
Att göra: (listan skrivs upp på en tavla framför lekplatsen)
– trottoarkanten längs gatan
– rensa dagvattenbrunnar
– kontrollera alla 3 gångvägar
– lägga tillbaka farthinder
– se över lekplatsen