Kallelse till städdag våren 2018

Välkommen på städdag!

Lördagen den 7 april klockan 10:00

Samling vid lekplatsen

Städa, rensa ogräs och klippa buskage kring lekplats

 

Rensa ogräs längs trottoarkanter

Allmän översyn

Korv med bröd och dricka till alla

 

Välkommen!