Gruset skall väck! :-)

Som ett härligt vårtecken så vill vi meddela att vår entreprenör kommer att sopa grus i början på april. Alltså kanske redan nästa vecka. Sopa därför gärna ut gruset från carportar och gång/cykelbana så fort som möjligt så sopas det upp inom kort av vår entreprenör Svensk Markservice AB.