Vildsvin

Beträffande vildsvinsproblematiken i Balltorp/Mölndal.

vildsvin.pr

Som standar kan man säga att kommunen är ansvarig för jakt på sina ytor.

Fastighetsägaren är ansvarig för jakt på sina ytor. Vad gäller jakt på detaljplanelagt område så råder det restriktioner på detta vilket ni säkert förstår.

 

Styrelsen ligger på för att påminna att problemet är stort i just Balltorp.

Tyvärr kan vi inte göra så mycket mer i dagsläget.

Om det däremot blir akut (tex. fara för hälsa och liv) så är läget ett annat. Då är det 112 som gäller.

 

Här kan ni läsa vad en tjänsteman har skrivit på tidigare synpunkter på www.molndal.se

https://dfrespons.molndal.se/ViewFeedBasic.aspx?FeedId=1&ItemId=22446&Filter=[]&gpi=0&gps=20&gsd=1&gsid=-109&gst=2

https://dfrespons.molndal.se/ViewFeedBasic.aspx?FeedId=1&ItemId=15307&Filter=[]&gpi=0&gps=20&gsd=1&gsid=-109&gst=2