Samfällighetsavgiften digitalt?

pengar_15804820

Styrelsen har fått önskemål från några medlemmar att föreningen skall undersöka möjligheten att fakturera samfällighetsavgiften via e-faktura och/eller autogiro.

Lundén fastighetsförvaltning har nu aviserat att de kan ordna med detta och därför vill vi veta vilken betalningsmöjlighet medlemmarna vill ha.

Autogiro

E-faktura

Eller båda och

Vänligen mail erat önskemål till info@blodriskan.se innan den 3/10

Mycket av vår information kommer också digitalt. Saknar du vårt nyhetsbrev? Maila info@blodriskan.se

www.blodriskan.se

www.facebook.com/blodriskan