Påminnelse om städdag 4/10

Välkommen på städdag

 bild143

Lördagen den 4 Oktober kl. 10:00. Samling vid lekplatsen som vanligt.

Vi behöver lägga fokus på röjning av komposten

Städa, rensa ogräs och klippa buskage kring lekplats

Rensa ogräs längs trottoarkanter

Allmän översyn

Korv med bröd och dricka till alla

Lotteri för de vuxna och fiskedamm för de små

Välkommen!

Mycket av vår information kommer också digitalt. Saknar du vårt nyhetsbrev? Maila info@blodriskan.se

www.blodriskan.se

www.facebook.com/blodriskan