Inbrott tyvärr!

grannsamverkan_triangel_och_grannsamverkan

 

Blodriskan har nu tyvärr fått sitt första fastighetsinbrott på ett tag och därför kan det vara på sin plats att informera om detta.

Vi ber samtliga boende i området att hålla ett vakande öga på vad/vem som rör sig i området i syfte att i den mån det går motverka att någon olovligen tar sig in i annans egendom.

Inbrottet skedde på dagtid, en lördag, det går snabbt när tjuvar tar sig in från baksidan. Grannsamverkan är att hålla ögonen öppna.

Styrelsen