Våren är på G!

Hej på er. Hoppas ni mår bra nu när våren står för dörren.

Här kommer kallelsen till årsstämman…

arstamma

Kallelse till föreningsstämma i Blodriskans samfällighetsförening

Datum: Onsdagen 25 mars

Tid: 19.00

Plats: Kvarterslokalen Koltrasten

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justerare

5. Styrelsens och revisorernas berättelser

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

7. Ersättning till styrelsen och revisorer

8. Inkomna motioner

9. Förslag till utgifts- och inkomststat

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisor

12. Val av valberedning

13. Arbetsdagar 2015, förslag 18/4 och 4/10.

14. Övriga frågor

15. Handligarna från stämman kommer att finnas på

föreningens hemsida www.blodriskan.se

16.Stämmans avslutande.

Under stämman kommer styrelsen föreslå att vi inför ett aktivt

grannsamverkans-samarbete i hela vårt område.

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Ebbe Andersson

GG 39 från 11 mars

– årsredovsining

– förvaltningsberättelse

– revisionsberättelse

– förslag till budget (utgift- och inkomststat)

 

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Våren är på G!

Hej på er. Hoppas ni mår bra nu när våren står för dörren.

Här kommer kallelsen till årsstämman…

arstamma

Kallelse till föreningsstämma i Blodriskans samfällighetsförening

Datum: Onsdagen 25 mars

Tid: 19.00

Plats: Kvarterslokalen Koltrasten

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justerare

5. Styrelsens och revisorernas berättelser

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

7. Ersättning till styrelsen och revisorer

8. Inkomna motioner

9. Förslag till utgifts- och inkomststat

10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisor

12. Val av valberedning

13. Arbetsdagar 2015, förslag 18/4 och 4/10.

14. Övriga frågor

15. Handligarna från stämman kommer att finnas på

föreningens hemsida www.blodriskan.se

16.Stämmans avslutande.

Under stämman kommer styrelsen föreslå att vi inför ett aktivt

grannsamverkans-samarbete i hela vårt område.

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Ebbe Andersson

GG 39 från 11 mars

– årsredovsining

– förvaltningsberättelse

– revisionsberättelse

– förslag till budget (utgift- och inkomststat)

 

VÄLKOMNA!

Styrelsen