Utlåtande från Stadsbyggnadsförvaltningen

12p

 

Hej!

Om man granskar detaljplanen för området finns bestämmelsen p2 vilket innebär att carport inte får göras om till garage varför åtgärden inte går att genomföra.

Med vänlig hälsning, ”handläggaren”

 

 

Frågor på det? Kontakta styrelsen…