Styrelsen informerar

Aktuella punkter just nu är:

Vi håller på att se över belysningen i området då den upplevts som bristfällig.

Avtalet med Telia ses över. Oklart ännu när det går ut och om/hur vi skall omförhandla. Synpunkter på tjänsterna vi har nu tas tacksamt emot på info@blodriskan.se

IMG_1175