Sopa på…

Våren är på ingång och det är dags att sopa ut gruset i gatan för mellan den 17-21/3 kommer vår entreprenör och tar upp det för oss. Sopa på, blodriskare… 🙂

Detta-är-inte-en-höstack.