Ny mejladress

Vi byter mejladress då infomailen är förknippad med spam och inte alltid kommer fram till medlemmarna.

mejl

Ny mejladress är styrelsen@blodriskan.se