Kallelse till årsstämma!

Torsdagen 14 april 2016

19.00

Kvarterslokalen Koltrasten

 

Välkomna till årets stämma där vi tar upp aktuell information och diskuterar samfällighetens framtid.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ersättning till styrelsen och revisorer
 8. Inkomna motioner
 9. Förslag till utgifts- och inkomststat
 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Arbetsdagar 2016
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Handlingarna från stämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.blodriskan.se

Styrelsen tar upp en diskussion om att göra lekplatsen säkrare, snyggare och tryggare.

Vi tar upp två mycket viktiga frågor för föreningen.

 • IP-avtalet
 • VA-fråga. Här kommer mycket viktig information och ett ställningstagande för samtliga medlemmar som innebär stora pengar både på kort och på lång sikt. Vi behöver verkligen medlemmarna samtyckande om just denna fråga. Viktigt att just du kommer om du vill ha information om detta.

Följande handlingar finns tillgängliga hos ordförande Daniel Labe och kommer även skickas ut på mail innan stämman.

–      årsredovisning

–      förvaltningsberättelse

–      revisionsberättelse

–      förslag till budget (utgift- och inkomststat)

Styrelsen önskar att ni anmäler deltagande till styrelsen@blodriskan.se så att vi kan planera mängd fika som vi skall förbereda.

Varmt välkomna!

Styrelsen