Asfaltering

asfalt

Nu är arbetet med kabeldragningen klar. Asfaltering kommer att ske inom 2-3 veckor. Entreprenören har lovat att ytan som asfalteras kommer att göras i ett stycke för att det skall bli så snygg som möjligt!

Eltel och Mölndals Stad ber tusen gånger om ursäkt. Det gick för fort när en vägingenjör vid Mölndals Stad sa ja till uppgrävning av vår trottoar.